Blackboard (Cymraeg)

Dechrau Arni gyda Blackboard

Mae Prifysgol De Cymru yn defnyddio Blackboard, un o’r rhith amgylcheddau dysgu mwyaf cyffredin, i gefnogi dysgu ac addysgu. Os ydych yn astudio ar gampws, adref neu rywle arall, mae Blackboard yn caniatáu i chi gael mynediad ar y we i ddeunyddiau eich cwrs unrhyw le ar unrhyw adeg.

Gallwch hefyd wneud rhywfaint o newidiadau i Blackboard sy’n addas ar eich cyfer chi. Er enghraifft, gallwch ychwanegu eich llun eich hun i’ch proffil, a gallwch newid trefn y wybodaeth ar yr Hafan drwy ddefnyddio’r saethau ‘Personalise Page’.

Deall y diffiniad o Fy Sefydliadau a Fy Modiwlau. Fy Sefydliad i yw'r adran sy'n ymwneud â'ch cwrs ac mae Fy Modiwlau'n ymwneud â phob modiwl cofrestredig.

Mae Ally yn creu fformatau amgen ar gyfer ffeiliau a lanlwythwyd i Blackboard gan eich darlithwyr. Gallwch chi lawrlwytho'r fformatau amgen yn unrhyw le rydych chi'n gweld eicon lawrlwytho fformatau amgen Ally. Dewiswch y fersiwn o'r gwreiddiol sydd orau ar gyfer eich anghenion.

Mae'r fformatau amgen sydd ar gael yn cynnwys;

  • Tagged PDF
  • HTML
  • EPub
  • Braille electronig
  • Sain
  • Darllenydd BeeLine
  • Fersiwn wedi'i gyfieithu
Sut i lawrlwytho fformatau ffeil amgen gan ddefnyddio Blackboard Ally