Unilearn

Unilearn yw'r term ymbarél ar gyfer y system integredig sy'n cefnogi gweithgareddau dysgu ac addysgu Prifysgol De Cymru trwy dechnoleg.