Llinell amser UniApps

2019

Mawrth – Dylunio’r Bensaernïaeth a’r datrysiadau. 

Mai-  Adeiladu a Dechrau pacio ar gyfer cymwysiadau a gaiff eu gosod yn lleol

Gorffennaf – Datblygu  dyluniad ar gyfer uniapps a gweithdai

Awst – Adran Gyfathrebu, Cyfadrannau a darlithwyr

Medi  - Lansio porthol uniapps.  Ei lansio mewn mannau mynediad agored i fyfyrwyr

Hydref – Labordai – Cyflwyno Uniapps i bawb sy’n dysgu yn y labordy

Tachwedd – Cloudpaging – Cael mynediad at gymwysiadau unrhyw le, unrhyw bryd

2020

Ionawr - Mae UniApps bellach ar gael i'r holl staff a myfyrwyr ar draws campws Treforest.


Rydym yn parhau i gymylu tudalennau tudalen i'ch galluogi i gael mynediad atynt yn unrhyw le, unrhyw bryd! Defnyddiwch borth UniApps i gael mynediad i'ch cymwysiadau.