Cael mynediad at eich apiau oddi ar y campws

Dilynwch y camau isod er mwyn cael mynediad at y porthol UniApps. Mae hwn yn seiliedig ar ei ddefnyddio am y tro cyntaf a bod gennych hawliau gweinyddol ar eich dyfais.

Byddwch yn amyneddgar os na fydd rhai cymwysiadau ar gael. Darperir mwy o gymwysiadau gan ddefnyddio technoleg CloudPaging dros amser, a fydd yn ein galluogi i ffrydio’r feddalwedd a’i throi’n feddalwedd rhithwirionedd lleol, gan sicrhau bod cymwysiadau ar gael unrhyw le, unrhyw bryd.

Gwe-lywiwch yma a mewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer y Brifysgol.

UniApps Login

Cliciwch y blwch glas i osod AppsAnywhere am y tro cyntaf ar eich dyfais. 

welcome to AppsAnywhere

Cliciwch ‘run’ i osod AppsAnywhere

Run AppsAnywhere

Cliciwch ‘Next’ i barhau gyda’r dewin gosod  

setup wizzard

Cliciwch ‘Next’ i gadarnhau’r broses

confirm install

Cliciwch ‘Yes’ er mwyn gosod AppsAnywhere ar y ddyfais

install

Cliciwch ‘Close’ ar ôl cwblhau’r broses osod

close installation

Cliciwch ‘done’ ar ochr chwith isaf y ffenestr

Install AppsAnywhere

Cliciwch i beidio â dewis y blwch "Always ask before opening this type of address".

Cliciwch ‘Allow’

permissions

Dylech allu gweld y Porthol AppsAnywhere bellach

AppsAnywhere Portal

Os byddwch yn clicio ar gymhwysiad sy’n cael ei ffrydio drwy’r gweinydd Apps Anywhere, bydd angen i Apps Anywhere osod y chwaraewyr Cloud Paging. Gwneir hyn yn awtomatig os byddwch yn clicio er mwyn ffrydio cymhwysiad. 

Enghraifft isod. Rwy’n clicio ar ‘Stream on 7-Zip’.

Stream App

Mae’r chwaraewr Cloudpaging Player bellach ar agor ac yn rhedeg 7-Zip.

Running Cloudpaging app

Bydd y chwaraewr Cloudpaging yn parhau i redeg os byddwch yn cau’r wefan Apps Anywhere. Bydd cau’r chwaraewr yn ei guddio’n fach yn y bar offer.

Cloudpaging running

De-gliciwch yr eicon ‘player’ a chlicio ‘exit’ er mwyn cau’r Player yn llwyr.

Exit cloudpaging