Gwybodaeth am UniApps ar y campws

Mae porth UniApps bellach ar gael yn y meysydd canlynol:


Trefforest – y Llyfrgell a

Adeilad Glynneath

Atriwm – y Llyfrgell

Campws Dinas Casnewydd – llawr B

Glyn-taf – y Llyfrgell, y Matrics a’r Parth

TBydd y porthol UniApps yn agor yn awtomatig, ac os byddwch yn cau’r ffenestr yn ddamweiniol, gallwch ei hailagor gan ddefnyddio llwybr byr bwrdd gwaith 'UniApps’.

Mae’r porthol yn arddangos y cymwysiadau mewn 4 rhestr:

  • Pob un - gallwch agor pob cymhwysiad a arddangosir yma.
  • Ffefrynnau – gallwch ychwanegu’r cymwysiadau rydych yn eu defnyddio’n rheolaidd at y rhestr ffefrynnau drwy glicio’r seren 'Add to Favourites' uwchben y cymhwysiad. 
  • Ddin ar gael-ni ellir dod o hyd i’r cymwysiadau hyn ar beiriannau lleol, ond caiff mwy o gymwysiadau eu cyflwyno’n raddol dros amser gan ddefnyddio technoleg Cloudpaging.
  • Rhestr o'r categoriau– rhoi cymwysiadau mewn grŵp yn seiliedig ar yr ysgol/ pynciau.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r cyfleuster 'Search Apps' ochr yn ochr â’r rhestr hon.

Er mwyn agor cymhwysiad meddalwedd, rhowch eich bys ar y cymhwysiad a chlicio’r botwm 'Launch'.  Bydd y cymhwysiad yn agor yn awtomatig ar gyfer cymwysiadau a osodwyd yn lleol, neu caiff cymwysiadau Cloudpaging eu derbyn i’r cyfrifiadur personol, eu troi’n rhai rhithwirionedd lleol ac yna’u hagor.

Mae meddalwedd cymeradwy ar gael trwy Uni Apps, ac unrhyw feddalwedd arall sydd ei angen y tu allan i Uni Apps codwch Ffurflen Gais Meddalwedd PoB. Bydd hyn yn gofyn am ragor o wybodaeth am eich gofynion, manylion y gwerthwr a meddalwedd a chyfiawnhad.

UniApps Desktop Shortcut


Bydd y gwasanaeth hwn ar gael ar y rhan fwyaf o gyfrifiaduron personol dysgu clyweledol drwy lwybr byr ar y bwrdd gwaith.