Labsoft a'r Porth Penbwrdd Anghysbell

Mae newidiadau wedi'u gwneud ar y dudalen hon i gefnogi gweithio o bell yn ystod COVID 19

Gallwch nawr chwilio am Gyfrifiaduron neu Feddalwedd sydd ar gael.

Mae Labsoft yn ffordd hawdd o chwilio mewn Amser Real am argaeledd Caledwedd a Meddalwedd yn y Labordai Mynediad Agored.
Sicrhawyd bod Labsoft ar gael i’r holl staff a myfyrwyr ar bob campws ddydd Mercher 5 Chwefror 2020.

Cliciwch yma am arddangosiad fideo o LabSoft

Gallwch gael mynediad at LabSoft o'r ddolen hon https://labsoft.southwales.ac.uk/

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â chymorth TG ar-lein yma; http://www.southwales.ac.uk/customersupport neu dros y ffôn ar 01443 482882.