Swyddfa Portffolio Digidol

Nod y Swyddfa Portffolio Digidol yw datblygu a chydlynu dull cyson o reoli portffolios mewn Gwasanaethau TG a sicrhau bod portffolio TG yn cyd-fynd ag anghenion y Brifysgol, ei Strategaeth a'r Strategaeth Ddigidol.  Mae'n cefnogi Grŵp Llywio Digidol y Brifysgol a'i Themâu.

Mae'r Dirprwy Lywydd yn cynnig arweiniad ar gyfer cylch oes prosiect - o ddadansoddi busnes, drwy reoli prosiectau i gau prosiectau a'r gwersi a ddysgwyd.

I gael rhagor o wybodaeth ac i ofyn am Adnoddau TG ar gyfer prosiect sy'n gysylltiedig â digidol, ewch i safle SharePoint y Swyddfa Portffolio Digidol - Ar gyfer Staff PDC yn unig (angen Mewngofnodi PDC)