Cael mynediad i'ch apiau oddi ar y campws

I gael mynediad i'r porth UniApps dilynwch y camau isod. Mae hyn yn seiliedig ar ddefnydd tro cyntaf a bod gennych hawliau gweinyddol ar eich dyfais bersonol.

Os nad oes rhai cymwysiadau ar gael, cofiwch fod yn amyneddgar. Yn raddol, bydd mwy o gymwysiadau'n cael eu darparu gan ddefnyddio technoleg CloudPaging, mae hyn yn caniatáu i'r feddalwedd gael ei ffrydio a bydd ar gael yn rhithiol yn lleol, gan sicrhau bod cymwysiadau ar gael unrhyw bryd, unrhyw le.

Llywiwch yma a mewngofnodwch gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol.

UniApps Login

Cliciwch y blwch glas i osod AppsAnywhere am y tro cyntaf ar eich dyfais.

welcome to AppsAnywhere

Cliciwch Redeg i osod AppsAnywhere

Run AppsAnywhere

Cliciwch Nesaf i fwrw ymlaen â'r dewin gosod

setup wizzard

Cliciwch Nesaf i gadarnhau'r gosodiad

confirm install

Cliciwch Iawn i ganiatáu i AppsAnywhere gael ei osod ar y ddyfais

install

Cliciwch Cau pan fydd y gosodiad wedi'i gwblhau

close installation

Cliciwch wedi'i wneud ar waelod chwith y ffenestr

Install AppsAnywhere

Cliciwch i ddad-ddewis y blwch "Gofynnwch bob amser cyn agor y math hwn o gyfeiriad".

Cliciwch Caniatáu

permissions

Bydd Porth AppsAnywhere nawr yn ymddangos

AppsAnywhere Portal

Os ydych chi'n clicio rhaglen sy'n cael ei ffrydio o'r gweinydd apps anywhere, bydd angen i apps anywhere osod y Cloud Paging Player. Bydd hyn yn digwydd yn awtomatig os byddwch yn clicio i ffrydio rhaglen. 

Isod er enghraifft, rwy'n clicio Ffrydio ar 7-Zip.

Stream App

Mae'r Cloudpaging Player bellach wedi lansio ac mae'n rhedeg 7-Zip.

Running Cloudpaging app

Os byddwch chi'n cau'r wefan apps anywhere bydd y Cloudpaging Player yn parhau i redeg. Bydd cau'r chwaraewr yn ei leihau i'r bar tasgau.

Cloudpaging running

I gau'r Chwaraewr yn llwyr, de-gliciwch eicon y chwaraewr a chlicio gadael.

Exit cloudpaging

Myfyrwyr - Mae'r rhan fwyaf o gymwysiadau ar gael oddi ar y campws, p'un a ydynt wedi'u gosod yn lleol neu ar gael i'w lawrlwytho. Fe sylwch fod rhai cymwysiadau ar gael trwy Labsoft, mae hyn oherwydd bod angen mynediad i'r gweinydd trwydded ar y feddalwedd. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar y ddolen isod. 

Gwybodaeth Labsoft

Staff - Mae'r rhan fwyaf o gymwysiadau ar gael oddi ar y campws, p'un a ydynt wedi'u gosod yn lleol neu ar gael i'w lawrlwytho. Byddwch yn sylwi bod rhai cymwysiadau ar gael trwy VPN, mae hyn oherwydd bod angen mynediad i'r gweinydd trwydded ar y feddalwedd. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma ar y ddolen isod. 

Gwybodaeth VPN

Mae meddalwedd cymeradwy ar gael trwy Uni Apps, ac unrhyw feddalwedd arall sydd ei angen y tu allan i Uni Apps codwch Ffurflen Gais Meddalwedd PoB. Bydd hyn yn gofyn am ragor o wybodaeth am eich gofynion, manylion y gwerthwr a meddalwedd a chyfiawnhad.