Meddalwedd

Angen cyfrifiadur sydd â rhaglen benodol? Eisiau gwybod beth sydd ar gael yn eich ystafell? Defnyddiwch y gronfa ddata meddalwedd labordy, Labsoft.

Fel myfyriwr yn y brifysgol hon, rydym wedi sicrhau bod y feddalwedd ganlynol ar gael i chi am ddim, i’w lawrlwytho ar eich dyfeisiau eich hun.

Os oes angen help arnoch i osod unrhyw feddalwedd, ewch i’r ddesg wasanaeth TG ar eich campws.

Mae Gwasanaethau Llyfrgell eisiau gwella profiad defnyddiwr i fyfyrwyr sydd angen lawrlwytho llyfrau, yn enwedig os ydych chi'n defnyddio'ch dyfeisiau eich hun. Gallwch lawrlwytho Adobe Digital Editions yn rhad ac am ddim, heb gyfrif.

Dim ond yn uniongyrchol o Graphisoft y gellid cael Archicad. I lawrlwytho meddalwedd Archicad ar gyfer Microsoft Windows neu Apple Mac, cliciwch ar myarchicad a chofrestrwch gyfrif. Yna, byddwch yn gallu lawrlwytho’r feddalwedd yn uniongyrchol.

I lawrlwytho meddalwedd Autodesk ar gyfer Microsoft Windows neu Apple Mac, cliciwch ar autodesk a chofrestrwch gyfrif. Yna, byddwch yn gallu lawrlwytho’r feddalwedd yn uniongyrchol.

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn cynnig trwydded campws cyfan ar gyfer MATLAB, Simulink, a chynhyrchion ychwanegol, ar y campws ac oddi arno, ar unrhyw ddyfais. Mae'r cymwysiadau hyn yn offer hanfodol ar gyfer datblygu algorithm, dadansoddi data, modelu a delweddu. Mae'r drwydded yn cynnwys mynediad at adnoddau dysgu MathWorks a sesiynau hyfforddi ar-lein hunan-gyflym i ddatblygu eich sgiliau MATLAB a Simulink yn gyflym.

Gosod trwydded

I gael cyfarwyddiad i lawrlwytho’r meddalwedd ac adnoddau eraill, ewch i Borth MATLAB USW.

I osod ac actifadu MATLAB ar eich dyfais dewiswch “Mewngofnodi i ddechrau” a pharhau â'r camau gofynnol gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost eich prifysgol.

I gael cyfarwyddiadau manwl i wneud defnydd o'r drwydded, gallwch glicio ar y ddolen Cymorth Cyswllt, a “Angen Cymorth Gosod?” (PDF) neu gwyliwch fideoi greu eich cyfrif.'

I lawrlwytho 'Nvivo' bydd angen i chi fewngofnodi i Uniapps gydag enw mewngofnodi a chyfrinair dilys PDC. 

Bydd UniApps yn canfod a ydych yn defnyddio cyfrifiadur 'Mac' neu 'Windows' ac yn eich cyfeirio at y cyfarwyddiadau, y codau a'r rhaglen perthnasol.  

Yn y brifysgol hon, mae cewch y cyfle i lawrlwytho Office 365 i’ch dyfeisiau personol.

Bydd y cynnig hwn yn caniatáu i fyfyrwyr a staff osod Office 365 ar ddyfeisiau lluosog. Byddwch yn mewngofnodi drwy’r porthol Microsoft Office 365, ond ar hyn o bryd, dim ond cymwysiadau Microsoft Office y mae’r brifysgol yn eu caniatáu.

Er mwyn mewngofnodi, ewch i’r Microsoft Office 365 Portal a mewngofnodwch gyda’ch cyfeiriad e-bost Prifysgol.

Ewch i wefan Office 365 Portal PDC am fwy o wybodaeth a mynediad hawdd at hyfforddiant a deunyddiau ategol.

Er mwyn gosod y feddalwedd hon, bydd angen i chi gael cod SDK-ID a Rhif Cyfres. Defnyddiwch y ddolen Request Software ar ochr dde eich sgrin ar y bwrdd gwaith, neu ar waelod y dudalen hon ar ddyfais symudol a gwneud cais am allwedd gynnau Solidworks SDK-ID, Rhif Cyfres a chanllaw ar sut i osod i fyny.

I lawrlwytho Solidworks 2018-2019 ar gyfer Microsoft Windows neu Apple Mac, cliciwch ar Solidworks a llenwch eich manylion a rhowch y codau lle mae angen.

I lawrlwytho 'SPSS' bydd angen i chi fewngofnodi i Uniapps gydag enw mewngofnodi a chyfrinair dilys PDC. 

Bydd UniApps yn canfod a ydych yn defnyddio cyfrifiadur 'Mac' neu 'Windows' ac yn eich cyfeirio at y cyfarwyddiadau, y codau a'r rhaglen perthnasol.