Cyfleusterau

Gallwch gael mynediad i gyfrifiaduron yn eich llyfrgell ar gampws, gwiriwch yr amseroedd agor i weld pryd maent ar gael. Mae labordai cyfrifiadurol mynediad agored hefyd ar gael ar gampws i chi eu defnyddio.

Angen rhywbeth mwy hyblyg? Gallwch fenthyg gliniadur o’r llyfrgell i’w ddefnyddio ar gyfer eich cwrs.

Archebu Offer y Cyfryngau Ar-lein 

Mae gennym amrywiaeth o offer y Cyfryngau a Chlyweledol y gallwch eu harchebu a’u benthyg am gyfnod o 1 i 48 awr, a defnyddio system archebu ar-lein, Connect2.

Connect2

Defnyddiwch y system hon i archebu offer i’w gasglu o’r Storfeydd Benthyg Offer y Gyfadran, Ardal Gyngor, neu Ddesg Gwybodaeth a Gwasanaeth yn eich llyfrgell ar y campws.

  • Benthyg gliniaduron— gall pob myfyriwr fenthyg gliniadur, beth bynnag yw’r cwrs y mae’n ei astudio. Maent ar gael o’r Ddesg Gwybodaeth a Gwasanaeth yn eich llyfrgell.
  • Benthyg offer y cyfryngau— ee, recordwyr sain a fideo. Dim ond drwy gytundeb ymlaen llaw rhwng LRC a’ch tiwtor y gellid benthyg yr offer a’r cyfleusterau arbenigol hyn.

  • Offer y Cyfryngau a Chlyweledol— mae offer cludadwy y cyfryngau ar gael i’w benthyg drwy ddefnyddio’r system archebu Connect2. Mae cyfleusterau cyflwyno clyweledol ar gael mewn theatrau ac ystafelloedd addysgu.

Mae ein Gwasanaethau’r Cyfryngau yn darparu cyfleusterau a chymorth i fyfyrwyr, yn arbennig y rhai sy’n cynhyrchu ac yn golygu eu rhaglenni sain a fideo eu hunain fel rhan o fodiwl ymarferol y cyfryngau.

Mae cyfleusterau a gwasanaethau cyfryngau o ansawdd uchel ar gael ym mhob safle Prifysgol, a gallwch fenthyg recordwyr fideo, recordwyr sain ac offer cysylltiedig o Dderbynfa Adran y Cyfryngau, yn amodol ar gadarnhad ysgrifenedig gan eich tiwtor.

Mae ystafelloedd golygu ar gael hefyd, ac os ydych eisiau cyfoethogi eich trac sain, mae gennych fynediad i’n llyfrgell o Glipiau Cerddoriaeth a Sain. Gallwch ychwanegu detholiad o’r llyfrgell sain broffesiynol helaeth hon at eich cynhyrchiad cyfryngau, yn amodol ar gydymffurfio ag amodau trwyddedu

Staff

I gael mynediad at systemau corfforaethol mewnol na ellir eu cyrchu mewn unrhyw ffordd arall hy trwy'r we. Byddai cydweithwyr yn defnyddio'r dechnoleg ganlynol i gael mynediad at feddalwedd ar benbyrddau, gyriannau personol a gyriannau rhwydwaith.


Nid oes angen y systemau hyn arnoch i gael mynediad at e-bost, darparodd USW becynnau meddalwedd a gwasanaethau sy'n wynebu myfyrwyr fel y VLE. Yn wir, mae'n ddefnyddiol os na ddefnyddiwch y VPN i gael mynediad at y gwasanaethau hyn gan y bydd hyn yn cynnal cyflymder a mynediad i'r rhai sydd ei angen.

Mae’r Brifysgol yn darparu gwasanaethau Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) i staff sy’n eu galluogi i gysylltu’n ddiogel â rhwydwaith campws y Brifysgol.

Mae dau wasanaeth ar gael ar hyn o bryd.

  • Mynediad Bwrdd Gwaith o Bell  (RDP)
  • Mynediad Manwl ar Gampws (OWM)

Mae Mynediad Bwrdd Gwaith o Bell yn galluogi staff i gysylltu â’u cyfrifiadur personol o bell drwy Fwrdd Gwaith o Bell Microsoft. Mae mynediad i ddyfeisiau Apple Mac hefyd yn cael ei gefnogi gan ddefnyddio Bwrdd Gwaith o Bell Apple. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i boblogaeth gyffredinol y staff a gellid ei ddefnyddio i gysylltu o offer personol yn y cartref.

Mae’r gwasanaeth OutlookGwe Mapio gyriant (OWM) ar gyfer staff sydd angen mynediad ychwanegol at wasanaethau rhwydwaith y campws, nad ydynt yn cael mynediad i gyfrifiadur personol mewn swyddfa. Mae wedi’i anelu’n bennaf at staff sy’n gweithio ar liniaduron sy’n eiddo i’r Brifysgol ac yn galluogi mapio gyriant i weinyddwyr mewnol, mae ganddo gysylltiad llawn ag Outlook, yn caniatáu pori’r Rhyngrwyd ac yn darparu diweddariadau ar gyfer patsys Microsoft a meddalwedd gwrth-feirws.

 

Noder: Mae’r gwasanaeth OWM ar gyfer offer sy’n eiddo i’r Brifysgol ac a gynhelir gan y Brifysgol YN UNIG.

Cleient Symudedd Diogel Cisco AnyConnect 

I osod y cleient VPN ar eich dyfais, dylai staff lawrlwytho’r cleient Symudedd Diogel Cisco AnyConnect drwy’r dudalen we VPN

Mae’n ofynnol i chi fewngofnodi gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair PRIGFYSGOL. Noder bod angen i chi fod wedi eich cofrestru er mwyn cael mynediad i’r gwasanaeth VPN CYN i chi allu lawrlwytho’r cleient.

Caiff System Gweithredu (OS) eich dyfais ei gwerthuso a byddwch yn cael cynnig i lawrlwytho’r cymhwysiad cleient VPN priodol.

Rydym yn gwybod bod y Systemau Gweithredu canlynol yn cael eu cefnogi:

Windows 7, 8, 8.1, & 10– x86(32-bit) a x64(64-bit)

Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11

Mae dogfennaeth ar gael isod i helpu gyda’r broses o osod a defnyddio’r feddalwedd cleient newydd.

Windows
macOS

I gael mynediad o bell i’ch cyfrifiadur personol Windows o gyfrifiadur arall (neu oddi ar y campws) bydd angen i’ch cyfrifiadur personol gael ei gyflunio yn y lle cyntaf i ganiatáu cysylltiadau o bell.

Camau cychwynnol ar gyfer cael mynediad i’ch cyfrifiadur personol yn y swyddfa.

Yn y lle cyntaf, dylech gofrestru eich cyfrifiadur personol yn y swyddfa ar gyfer y gwasanaeth Wake On Lan Service (WOL)

Bydd angen i chi wneud nodyn o enw eich cyfrifiadur y gallwch ddod o hyd iddo drwy glicio ddwywaith ar y botwm llwybr byr ar eich bwrdd gwaith. 

Fel arall, gallwch wneud hyn drwy dde glicio ar My Computer a dewis y nodweddion.

Defnyddio’r adnodd Bwrdd Gwaith o Bell.

Os byddwch oddi ar y campws bydd angen i chi redeg y cleient VPN yn gyntaf, y gallwch gael gwybodaeth amdano ar dudalen gwasanaeth mynediad o bell (Remote Acccess neu VPN) PDC

I lansio’r Cymhwysiad Bwrdd Gwaith o Bell:

1. DewiswchStart, All Programmes (Windows 7) neu All Apps (Windows 10) 

2. Nawr dewiswch Accessories neu Windows accessoriesa chliciwch ddwywaith ar y cymhwysiad Remote Desktop Connection

3. Yn y ffenestr sy’n agor, teipiwch enw’r cyfrifiadur rydych eisiau cysylltu ag ef. 

4. Nawr dewiswch Connect.

5. Byddwch nawr yn cael eich cysylltu â’ch cyfrifiadur personol yn y swyddfa a gofynnir i chi am eich enw defnyddiwr a chyfrinair unwaith eto.

Os ydych yn defnyddio iMac neu MacBook bydd angen i chi ddefnyddio Bwrdd Gwaith o Bell Microsoft y gellid ei lawrlwytho o’r siop apiau (App Store).

1. Lansio Bwrdd Gwaith o Bell Microsoft drwy fynd i  Go > Applications.

2. Cliciwch + New

3. Teipiwch enw’r cysylltiad (h.y. Cyfrifiadur Personol Gwaith).

4. Teipiwch enw llawn eich cyfrifiadur i’r maes enw cyfrifiadur personol ac yna caewch y blwch deialog.

5. Cliciwch ar y dde ar y rhestr o gyfrifiaduron personol yn y rhestr a dewiswch Start. Cewch eich annog am enw defnyddiwr a chyfrinair.

 

NODER: Os byddwch yn profi unrhyw broblemau wrth fewngofnodi ar y cam hwn, ceisiwch ychwanegu’r rhagddodiad prifysgol\ i’ch enw defnyddiwr ee prifysgol\jrhartley yn hytrach na dim ond jrhartley.

 

Gallwch nawr ddefnyddio eich cyfrifiadur personol yn y swyddfa a’i holl raglenni a chymwysiadau o bell.

I adael y cysylltiad Bwrdd Gwaith o Bell

1. Dewiswch y botwm Starta dewiswch Windows Security(mae gan hyn yr un swyddogaeth â gwasgu Alt, Ctrl a Delete os oeddech wrth y cyfrifiadur yn gorfforol). 

2. Bydd dewislen yn agor gydag opsiynau fel Lock WorkStation, Log Off a Shut Down.

3. DewiswchLog Offos ydych yn bwriadu defnyddio’r cyfrifiadur personol eto ar yr un diwrnod neu Shut Downa bydd eich cyfrifiadur personol yn cau i lawr. 

Bydd y ddau ddewis yn cau’r holl raglenni a bydd eich sesiwn o bell yn dod i ben.

Logging into ACD.

Mae Dosbarthu Galwadau Awtomataidd yn ddull o ddosbarthu a dosbarthu cyfeintiau o alwadau a negeseuon e-bost teleffoni i mewn i grŵp dethol o unigolion. Pan fydd mwy o alwadau yn dod i mewn nag asiantau sydd ar gael yna gellir ciwio galwadau gyda negeseuon cysur, negeseuon ynghylch cynnydd galwadau a / neu eu cyfeirio at wasanaethau negeseuon llais. Gellir ei gyrchu o'r ddolen ganlynol, yn uniongyrchol o'r tu mewn i'n rhwydwaith a thrwy VPN o'r tu allan.

https://liberty.it.southwales.ac.uk/agent

Er mwyn defnyddio'r system mae'n rhaid eich dyrannu i grŵp neu grwpiau. Byddwch yn defnyddio'ch enw defnyddiwr (nid eich e-bost) i fewngofnodi a'r cyfrinair cychwynnol yw 0000. Bydd angen i chi greu eich cyfrinair eich hun pan fyddwch chi'n mewngofnodi gyntaf.n.

ACD Screen 1.png