Diwifir

eduroam

Rhwydwaith Wi-Fi rhyngwladol a ddefnyddir gan sefydliadau academaidd ac ymchwil yw eduroam. Mae hyn yn golygu y gallwch ymweld â phrifysgolion eraill a chael cysylltiad â’r rhyngrwyd, heb orfod newid eich manylion mewngofnodi. Os byddwch yn newid eich cyfrinair, cofiwch y bydd yn rhaid i chi ddiweddaru eich gosodiadau eduroam hefyd.

eduroam


eduroam CAT

Gellid cyflunio dyfeisiau yn awtomatig  ac yn ddiogel drwy ymweld â CAT eduroam

Os ydych yn ddefnyddiwr Android rydym yn eich cynghori i lawrlwytho’r ap CAT eduroam.

Nid yw CAT eduroam yn cefnogi Ffonau Windows, felly dilynwch y cyfarwyddiadau isod.

Ewch i’r wefan a lawrlwythwch y gosodwr, pan gewch eich annog i wneud hynny, chwiliwch am Brifysgol De Cymru.


Os ydych eisoes wedi gosod eduroam ar eich dyfais, dylech ddileu’r rhwydwaith eduroam cyfredol oddi ar eich dyfais drwy ddewis 'forget the network'.

Yr Enw defnyddiwr yw eich [email protected] NID eich cyfeiriad e-bost, a’r cyfrinair yw cyfrinair eich cyfrif prifysgol. Yna, cliciwch ‘install’.

Ar eich dyfais Android, gosodwch yr ap CAT eduroam.

Cyn agor yr ap anghofiwch unrhyw broffil rhwydwaith eduroam cyfredol.

Agorwch yr ap ac ar ôl i’r rhestr “Nearby Configs" lwytho, dewiswch Prifysgol De Cymru neu defnyddiwch y chwiliad â llaw.

Os cewch eich atgoffa, gadewch i CAT eduroam gael mynediad.

Authentication Server:  eduroam-auth.glam.ac.uk

CA Certificate CN: QuoVadis Root CA 2

Gosod

Yr Enw Defnyddiwr yw eich [email protected] NID eich cyfeiriad e-bost, a’r cyfrinair yw cyfrinair eich cyfrif prifysgol. Yna, cliciwch ‘install’.

Dylech nawr fod wedi eich cysylltu ag eduroam.

Am gyfarwyddiadau manylach, neu os na welwch ‘config’ ar gyfer Prifysgol De Cymru, dylech lawrlwytho’r canllaw hwn

Ar eich dyfais iOS, ewch i wefan CAT eduroam.

Naill ai dewch o hyd i wefan Prifysgol De Cymru neu chwiliwch amdani a’i dewis. Yna cliciwch ar Apple iOS mobile devices.

Gadewch i’r proffil cyflunio gael ei lawrlwytho. Dylai neges ddweud bod y Proffil wedi cael ei lawrlwytho, a gellid ei adolygu a’i osod yn ‘Settings’.

Agorwch eich ap gosodiadau (Settings App) ar eich iPhone ac ewch i ‘General’, ‘Profile’a dewiswch broffil eduroam® sydd wedi’i lawrlwytho (downloaded eduroam® profile).

Cadarnhewch a gwiriwch fod manylion y Proffil wedi’u gwirio ac yna tapiwch ar Install. Efallai y gofynnir i chi roi eich cyfrinair iPhone er mwyn gosod y Proffil. 

Yr Enw Defnyddiwr yw eich [email protected] NID eich cyfeiriad e-bost, a’r cyfrinair yw cyfrinair eich cyfrif prifysgol.

Dylech nawr fod wedi eich cysylltu ag eduroam.

Am gyfarwyddiadau manylach, lawrlwythwch y canllaw hwn 

I gysylltu eich dyfais, dewiswch Wi-Fi eduroam

Username: [email protected] e.e. [email protected]

Password: cyfrinair eich cyfrif prifysgol


Server Certificate Validation: Always ask me


EAP Method: PEAP MSCHAPV2


Done


Accept certificate and connect: Accept

Wi-Fi Gwestai USW

Mae gwasanaeth Wi-Fi Guest PDC ar gael i staff i roi mynediad Wi-Fi i ymwelwyr â'r Brifysgol.

Er mwyn noddi mynediad gwestai ar gyfer y gwasanaeth, gwnewch yn siŵr eich bod wedi'ch cysylltu â Wi-Fi PDC ar y campws neu gysylltu â Cisco AnyConnect VPN cyn cyrchu'r Porth Wi-Fi Gwestai.

Ewch i'r ddolen ganlynol ar wefan PDC Guest a dilynwch yr awgrymiadau ar y sgrin i greu cyfrif.

Cysylltu Dyfais PDC â Wi-Fi Eich Cartref.

Using Apple Computers

Using Microsoft Computers