Desgiau Gwasanaeth

Gall fynd i ddesg gymorth i roi help i chi ar unwaith pan fyddwch ar y campws.

Bydd tîm ymroddedig wrth bob desg gymorth sy’n cynnwys cynghorwyr a thechnegwyr gwasanaethau cwsmeriaid sy’n barod i’ch helpu.


Lleoliadau

Trefforest, ar lawr cyntaf y llyfrgell TRL201 ar gael 8:30am - 7pm (5pm y tu allan i’r tymor)


Casnewydd, ar lawr B y tu ôl i’r parth cyngor yn y llyfrgell NCCCB10 ar gael 8:30am - 5pm


Glyn Taf, ar lawr gwaelod Adeilad Elaine Morgan ger y brif fynedfa GTEM022 ar gael 8:30am - 5pm