Cymorth dros y Ffôn

Os oes gennych broblem TG a bod angen help arnoch, waeth ble fyddwch chi, mae ein desg gymorth ar gael i chi. Ffoniwch i gael help gyda’ch anghenion TG. 


Dydd Llun – Dydd Gwener rhwng 8:30 - 19:00 yn ystod y tymor neu 8:30 - 17:30 y tu allan i amser y tymor


Rhif ffôn y ddesg gymorth TG yw:

+44(0) 1443 482882

I alwadau mewnol o ffonau’r brifysgol, rhif yr estyniad yw:

82882

Os byddwch yn ffonio y tu allan i oriau, gallwch adael neges gyda’ch enw, rhif ffôn a’r broblem a bydd y tîm yn eich ffonio yn ôl.