Cymorth TG

Ynglŷn â Cymorth TG 

Mae Cymorth TG yma i helpu eich rhyngweithio â thechnoleg i redeg yn esmwyth yn ystod eich astudiaethau. Os nad yw rhywbeth sy'n ymwneud â TG yn y brifysgol yn gweithio'n iawn, neu os na allwch gael mynediad ato, cysylltwch â ni isod.

Darperir Cymorth TG wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu ar-lein. Lle bynnag y bo modd, y nod yw datrys eich ymholiad cyn gynted â phosibl trwy ddarparu gwybodaeth gefnogol i chi, symud i mewn i'ch peiriant i drwsio problem neu trwy drefnu ymweliad â'ch bwrdd gwaith.

Lleoliad Oriau Agor
Cymorth TG i Gwsmeriaid yn L200, y Llyfrgell a chanolfan myfyrwyr neu dros y ffôn ac ar-lein Dydd Llun – Dydd Gwener 08:30 – 19:00 (17:30 heb fod yn amser tymor)
Labordai TG mynediad agored (hy heb fod ar yr amserlen) Dydd Llun – Dydd Gwener 08:30 – 19:00 (17:30 heb fod yn amser tymor)
Labordy TG Mynediad Agored 24 awr yn Nhrefforest (L201, Llyfrgell a chanolfan myfyrwyr Dydd Llun – Dydd Gwener 08:30 – 19:00 (17:30 heb fod yn amser tymor)