Cymorth TG

Ynglŷn â Cymorth TG 

Mae Cymorth TG yma i’ch helpu i ryngweithio’n ddidrafferth â thechnoleg yn ystod eich astudiaethau. Os na fydd rhywbeth sy’n ymwneud â TG yn y brifysgol yn gweithio’n gywir, neu os na allwch gael mynediad ato, cysylltwch â ni isod.

Darperir Cymorth TG wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu ar-lein. Lle bynnag y bo’n bosibl, y nod yw datrys eich problem cyn gynted â phosibl drwy ddarparu gwybodaeth gefnogol i chi, cael mynediad o bell i’ch peiriant er mwyn datrys problem neu drefnu ymweliad i’ch dyfais bwrdd gwaith.

Lleoliad Oriau Agor
Cymorth TG i Gwsmeriaid yn L200, y Llyfrgell a chanolfan myfyrwyr neu dros y ffôn ac ar-lein Dydd Llun – Dydd Gwener 08:30 – 19:00 (17:00* y tu allan i’r tymor)
Labordai TG mynediad agored (hy heb fod ar yr amserlen) Dydd Llun – Dydd Gwener 08:30 – 21:00
Labordy TG Mynediad Agored 24 awr yn Nhrefforest (L201, Llyfrgell a chanolfan myfyrwyr Dydd Llun – Dydd Sul 0:00 – 24:00

*Mae cymorth ychwanegol ar gael dros y ffôn ar (01443) 482882 tan 17:30