Defnyddio peiriannau argraffu hunanwasanaeth

Gall defnyddio’r peiriannau argraffu ym Mhrifysgol De Cymru am y tro cynaf fod yn frawychus, ond mae’n hawdd iawn mewn gwirionedd!

Y cam cyntaf yw anfon eich ffeil i’w hargraffu. Gallwch wneud hyn mewn dwy ffordd: ei hanfon i’w hargraffu o gyfrifiadur y brifysgol, neu ei hanfon i’w hargraffu o’ch dyfais bersonol. 

Os byddwch yn anfon ffeil i’w hargraffu o gyfrifiadur y brifysgol, y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw clicio ar File yna Print.


Am ffordd gryno, pwyswch Ctrl+P ar gyfrifiadur personol neu Command+P ar Mac.


Sicrhewch fod y disgrifiad o’r gyrchfan yn Student Print neu Staff Print neu rywbeth tebyg.


Gwiriwch bod cynllun y dudalen yn gywir ac yna cliciwch Print.


Defnyddio’r Peiriannau Argraffu 

Rhowch eich cerdyn adnabod prifysgol ar y darllenydd cardiau NEU teipiwch eich manylion mewngofnodi ar y sgrin. 


Cliciwch Print


Dewiswch eich ffeil 


Print+Delete


Allgofnodi

Mae’r eicon cylch yn dangos a fydd eich ffeil yn argraffu mewn lliw neu ddu a gwyn.


Fe welwch naill ai 2 gylch du a gwyn neu 3 chylch lliw.


I newid y gosodiadau lliw, dewiswch y ffeil rydych eisiau ei newid a chliciwch Options.


Cliciwch Colour mode a dewiswch yr opsiwn rydych ei eisiau.


Set Options.


Mae eich ffeil yn barod i’w hargraffu nawr.

I ychwanegu styffylau at eich ffeil neu i gael gwared arnynt, dewiswch y ffeil yna dewiswch Options.


Cliciwch Stapling.


Dewiswch eich opsiwn a ffefrir.


Set Options.


Mae eich ffeil yn barod i’w hargraffu nawr.

I wneud ffeil yn unochrog neu’n ddwyochrog, dewiswch y ffeil yna dewiswch Options.


Cliciwch Duplex.


Simplex yw unochrog.


Duplex Long Edge yw tudalen ddwyochrog ac wedi’i throi ar hyd ymyl hir y dudalen. Mae hyn yn golygu y bydd papur Portread yn edrych fel llyfr, a phapur Tirlun yn ymddangos fel calendr.


Duplex short edge yw tudalen ddwyochrog ac wedi’i throi ar hyd ymyl fer y dudalen. Mae hyn yn golygu y bydd papur Tirlun yn edrych fel llyfr, a phapur Portread yn ymddangos fel calendr.


Dewiswch eich opsiwn a ffefrir.


Set Options


Mae eich ffeil yn barod i’w hargraffu nawr.