Argraffu

Rydym yn agored i fusnes ac mae ein holl wasanaethau ar gael, er mwyn sicrhau bod staff a myfyrwyr PDC yn cael eu chefnogi gyda'u haddysgu a'u ddysgu.

Gallwn argraffu a phostio nodiadau copi caled neu lawlyfrau, a gall myfyrwyr gysylltu â ni i'w hargraffu os oes angen. Mae ein tîm dylunio hefyd ar gael i chefnogi gydag unrhyw waith creadigol y bydd angen i chi ei gynhyrchu, a allai gynnwys sleidiau cyflwyno, gwaith celf cyfryngau cymdeithasol, gwybodaeth arddangos i'w lanlwytho, dylunio llyfryn neu taflen i'w lawrlwytho, ac ati. Os credwch y gallwn eich helpu chi neu'ch myfyrwyr mewn unrhyw ffordd, peidiwch ag oedi cyn cysylltu a ni.
 
Yn ddiweddar fe wnaethom chwarae rôl bwysig wrth helpu i baratoi campysau PDC ar gyfer dechrau’r tymor diwethaf, trwy ddylunio, argraffu a gosod arwyddion diogelwch Covid-19 ar draws pob campws, ac rydym wedi bod yn cefnogi staff a myfyrwyr ers dros 50 mlynedd.
 
Gallwch archebu trwy'r USW Online Print store. Mae croeso i chi ffonio'r tîm ar 01443 483 634 neu e-bostio: [email protected]. I gael rhagor o wybodaeth am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau, ewch iuswprintanddesign.co.uk