Gwasanaethau TG

Ynglŷn â TG.

Mae Gwasanaethau TG yn elfen gyffredin sy’n sail i lawer o’r gweithgareddau sy’n helpu i wella eich profiad dysgu, fel eich cyfrif myfyriwr ar-lein (sy’n rhoi mynediad i chi at eich e-bost, gwasanaeth argraffu a thaliadau a mwy), Unilearn (eich amgylchedd dysgu ar-lein), mynediad agored at gyfrifiaduron ar bob campws, gwasanaethau argraffu, a chyfarpar cyfryngau. Darllenwch y polisïau a’r rheoliadau TG yma.


Os oes angen gwybodaeth arnoch a oedd yn arfer bod ar gael ar wefan Gwasanaethau TG ac na allwch ddod o hyd iddi, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais am wasanaeth.