IS Development Division

The Development division is focused on the information and communication systems that underpin the activities of the University of South Wales. Our role encompasses the procurement, development, implementation, and support of information systems across the learning, teaching, research, administration and web communication spectrum.

In response to the continued and increased convergence of corporate, learning and web systems the Development Division has brought together a synergetic group of teams to produce integrated systems that support the University’s goal for efficient and effective operations.

Wrth wraidd gwaith yr Is-adran Datblygu yw systemau gwybodaeth a chyfathrebu sy’n sail i’r gweithgareddau Prifysgol De Cymru. Mae ein rôl yn cynnwys caffael, datblygu, gweithredu, a chefnogi systemau gwybodaeth ar draws y sebtrwm dysgu, addysgu, ymchwil, gweinyddu a chyfathrebu we.

Mewn ymateb i’r cydgyfeirio parhaus a chynyddol o systemau ar y we corfforaethol, dysgu a’r Is-adran Datblygu wedi dod ynghyd grŵp synergetic o dimau i gynhyrchu systemau integredig sy’n cefnogi nod y Brifysgol ar gyfer gweithrediadau effeithlon ac effeithiol.